Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fire fox tabs crashing regularly

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox tabs have been crashing regularly for me, onedrive and monday.com is where I see it the most but happens elsewhere. Here are a few of the more recent bug reports.

bp-0885cac3-78b6-48ae-83b0-9e4490230829 bp-0c108319-8c19-4289-bfdc-011930230829 bp-adb75634-b12b-4e52-a381-d4d1c0230825

Firefox tabs have been crashing regularly for me, onedrive and monday.com is where I see it the most but happens elsewhere. Here are a few of the more recent bug reports. bp-0885cac3-78b6-48ae-83b0-9e4490230829 bp-0c108319-8c19-4289-bfdc-011930230829 bp-adb75634-b12b-4e52-a381-d4d1c0230825

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen with all your extensions disabled?

Hữu ích?

more options

@zeroknight Trying today. I'm not sure if it's happening less, it might be. But I just had another tab crash bp-68e5362f-11c5-4f93-84dc-3f7740230830

Hữu ích?

more options

jrjbb.23 said

But I just had another tab crash bp-68e5362f-11c5-4f93-84dc-3f7740230830

From Bug 1838808:

This is one weird crash. It happens consistently over several versions of Firefox but affects only users with Zen 2 Matisse CPUs (and not other Zen 2 variants).

Try updating your CPU firmware/drivers from the AMD site.

Hữu ích?

more options

Great thanks I will!

Hữu ích?

more options

Where did you get Firefox from? Are you running a Pro version of Windows? If so, try this test and see if you have the same issue. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Does the issue happen under a different user account?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.