Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to Sign in to Costco.com

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi compupix

more options

I am unable to sign into Costco.com using Firefox. I get an error message:

    "Bad Request - Header Field Too Long
    HTTP Error 400. A request header field is too long."

Turning off all extensions didn't help. Opening a private browsing window DID work. Using Chrome DID work.

Thanks!

I am unable to sign into Costco.com using Firefox. I get an error message: "Bad Request - Header Field Too Long HTTP Error 400. A request header field is too long." Turning off all extensions didn't help. Opening a private browsing window DID work. Using Chrome DID work. Thanks!

Giải pháp được chọn

Try "Clear cookies and site data" from the padlock icon in the address bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try "Clear cookies and site data" from the padlock icon in the address bar.

more options

That worked. What an easy way to clear cookies and site data for just this site! Thanks! :)