Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fire Fox Update

more options

I received a message from Fire Fox that I should update. Now I have 2 Fire Fox icons and I need to know how to determine which one to delete. Then I need to know how to transfer my favorites and history to the one I keep. They both show favorites and history. I'm a rookie at this so if you can explain step by step it would help, thanks.

I received a message from Fire Fox that I should update. Now I have 2 Fire Fox icons and I need to know how to determine which one to delete. Then I need to know how to transfer my favorites and history to the one I keep. They both show favorites and history. I'm a rookie at this so if you can explain step by step it would help, thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, if you right-click one of the shortcuts and then click Properties, it should show exactly where the program is located. Typically that would be here:

C:\Program Files\Mozilla Firefox

If one of them is located somewhere else, particularly if it's in a temporary folder, that might be because the installer wasn't able to update the main location.

Can you identify one of the installations as being the wrong one?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.