Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Has ANYONE EVER RCVD HELP TO ACCESS FIREFOX ACCT WHEN PRIMARY ACCOUNT IS W R O N G ????

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Now I have another question -- how does one get rid of a pc shot dead to eradicate Firefox?

Anyone? Huh, No? Then I guess I am 100% correct in shooting the damned thing and going off the grid to never deal with Mozilla again. Hope you all get fire-ants in your pants!

Now I have another question -- how does one get rid of a pc shot dead to eradicate Firefox? Anyone? Huh, No? Then I guess I am 100% correct in shooting the damned thing and going off the grid to never deal with Mozilla again. Hope you all get fire-ants in your pants!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1409548