Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser and websites language

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't change the language my websites are being displayed in. I changed every setting to english but websites like instagram and youtube are still showing in croatian (because I live in Croatia). I will attach a couple of pictures to prove it.

I can't change the language my websites are being displayed in. I changed every setting to english but websites like instagram and youtube are still showing in croatian (because I live in Croatia). I will attach a couple of pictures to prove it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A lot of websites check your location (country) via a reverse lookup of your IP and offer pages in the local language in case this is supported. Most have a way to choose the language via a menu or a settings page. You may have to login or at least keep a settings cookie to make the website remember your choice.

Screenshot attached for the YouTube settings when you click the settings/login button (when logged in you get a similar menu).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.