Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The add password, downloads and bookmarks windows are way too big

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kociarnia

more options

I don't know why is this happening, computer restart fixes it but only for a short amount of time.

I don't know why is this happening, computer restart fixes it but only for a short amount of time.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some more images of the problem (one window normal size, and one oversized), reinstalling the firefox browser didn't work, it seems to also affect my laptop... so i guess this might be a bug after an update, but please fix it, i just can't look at it

Được chỉnh sửa bởi Kociarnia vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.