Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Major security risk: Firefox automatically opening PDF file after downloading it.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Given that many innocent files are now being spoofed to be something other that what they appear to be, it strikes me as risky behaviour that if you stop Firefox opening PDFs within a tab in itself - in my case, because I prefer to use Sumatra PDF, and because I wish for Firefox to DOWNLOAD the file (but not open it), Firefox defaults to automatically opening it, when all you actually wanted to do with the PDF file was download it.

Regardless of what the web site is instructing the web browser to do, Firefox should remember who it's working for ;p If the user chooses to download only and not to open (perhaps because they wish to virus scan first) any file, then Firefox should provide an option disable auto-opening (with associated client) any file.

With the ever increasing risks of malicious files, this is more important than ever.

This occured with this file of sheet music, which is what prompted me to mention this. I have Sumatra PDF set up in Windows as my default PDF viewer.

https://vdocuments.net/dowland-john-lute-fantasie-p71pdf.html

Given that many innocent files are now being spoofed to be something other that what they appear to be, it strikes me as risky behaviour that if you stop Firefox opening PDFs within a tab in itself - in my case, because I prefer to use Sumatra PDF, and because I wish for Firefox to DOWNLOAD the file (but not open it), Firefox defaults to automatically opening it, when all you actually wanted to do with the PDF file was download it. Regardless of what the web site is instructing the web browser to do, Firefox should remember who it's working for ;p If the user chooses to download only and not to open (perhaps because they wish to virus scan first) any file, then Firefox should provide an option disable auto-opening (with associated client) any file. With the ever increasing risks of malicious files, this is more important than ever. This occured with this file of sheet music, which is what prompted me to mention this. I have Sumatra PDF set up in Windows as my default PDF viewer. https://vdocuments.net/dowland-john-lute-fantasie-p71pdf.html

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.