Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwanted adertising

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

When I log on to Firefox on my computer, I have an annoying Adbloc advertisement which I cannot get rid off. I am not interested as its asking for payment. I have selected block pop-up ads in Settings and not making any difference. How do I get rid of this unwanted intrusion please.

When I log on to Firefox on my computer, I have an annoying Adbloc advertisement which I cannot get rid off. I am not interested as its asking for payment. I have selected block pop-up ads in Settings and not making any difference. How do I get rid of this unwanted intrusion please.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Show the issue.

Hữu ích?

more options

Is that a new occurrence or have you just started using Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.