Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Bookmarks

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

My hard drive died and got a new computer with Windows 10-22H2. All the data from the old PC was transferred to the new one. I use earthlink.net for email. All my bookmarks are gone. How do I retrieve them?

My hard drive died and got a new computer with Windows 10-22H2. All the data from the old PC was transferred to the new one. I use earthlink.net for email. All my bookmarks are gone. How do I retrieve them?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.