Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Relay Masks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

The free version allows for 5 masks. Is that 5 lifetime masks or 5 active masks? Example: If I set up 2 masks I have 3 remaining. If I delete one of the set up masks do I now have 4 remaining or have I still used up a mask even though it was deleted giving me 3 remaining? Thanks

The free version allows for 5 masks. Is that 5 lifetime masks or 5 active masks? Example: If I set up 2 masks I have 3 remaining. If I delete one of the set up masks do I now have 4 remaining or have I still used up a mask even though it was deleted giving me 3 remaining? Thanks

Giải pháp được chọn

You can delete masks and create new ones with a limit of 5 concurrently working masks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can delete masks and create new ones with a limit of 5 concurrently working masks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.