Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Deck Top

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I use Vesta only for e-bay and emails....problem is that on ebay when watching item and click on to it putting it in my WATCH LIST it does not work. On my i-pad it all works o.k. ( is this to do to Microsoft ) I delete Firefox and re-installed and it does the same.......any other thing I can do until I replace this computer ASAP on your time and advis

I use Vesta only for e-bay and emails....problem is that on ebay when watching item and click on to it putting it in my WATCH LIST it does not work. On my i-pad it all works o.k. ( is this to do to Microsoft ) I delete Firefox and re-installed and it does the same.......any other thing I can do until I replace this computer ASAP on your time and advis

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1400950