Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I turn off Webroot. I now use Total AV

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Webroot keeps popping up and I would like to disable it because I don't need it now. I am using Total AV and I don't want anything to interfere with that. Please let me know. Dennis [email removed from public]

Webroot keeps popping up and I would like to disable it because I don't need it now. I am using Total AV and I don't want anything to interfere with that. Please let me know. Dennis [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That isn't a Firefox issue but webroot support issue to contact them about. The forum is for standard firefox browser help other issues not related to firefox browser or firefox install issue needs to contact the responsible 3rd party software support on their software help.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào