Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync didn't work

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I just set up firefox sync with my home computer in order to transfer my settings,etc to my work computer, but when I logged in at work and tried to sync it just kept all my work computer settings the same as they were before.

I just set up firefox sync with my home computer in order to transfer my settings,etc to my work computer, but when I logged in at work and tried to sync it just kept all my work computer settings the same as they were before.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That could be a IT restriction to block unwanted updates to the work computer. Did you check with IT about this? This is what it seems to be the case here where you are allowed to do certain actions with your work computer but anything beyond that isn't permitted. And since nothing changed when you tried sync - I suspect this is what is happening and you need to talk to your IT about this. Remember this is their computer and anything you do on it they have access to it - you have no privacy on their network.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào