Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Save path dosent remember

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi neocro44

more options

I dont know how to explain or how its called, What i want to know when i use Firefox for docker app i have to type path every time i want to use download while on Chrome when i double click i get drop down with paths i allready used so i just pick instead type every time (it can be frustrating because sometimes i mistype)

Image shows best what i mean :)

I dont know how to explain or how its called, What i want to know when i use Firefox for docker app i have to type path every time i want to use download while on Chrome when i double click i get drop down with paths i allready used so i just pick instead type every time (it can be frustrating because sometimes i mistype) Image shows best what i mean :)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

So any1 ? :D

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.