Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing on firefox trouble

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

hi, when i;m tring to print a shipping label which only take 1 piece of A4 paper, it need 2 paper with 1 is a blank paper with smile icon on the bottom, it make a big header on the top, a smile icon on the bottom which goes print with it. if i tried on other web browser its normal. only in firefox. can some one help

i already tried for help - more troubleshoot- clear printing .. still its the same result

hi, when i;m tring to print a shipping label which only take 1 piece of A4 paper, it need 2 paper with 1 is a blank paper with smile icon on the bottom, it make a big header on the top, a smile icon on the bottom which goes print with it. if i tried on other web browser its normal. only in firefox. can some one help i already tried for help - more troubleshoot- clear printing .. still its the same result
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.