Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox tabs cause excessive session count.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When opening Firefox, the first few tabs work fine. But once i start to open too many, they begin to just time out until i restart my PC. I have looked on my router and it is saying the session limit for my PC's IP is being exceeded. Hence, once ive opened a few tabs on Firefox, no browser or internet connection can work as the session limit has been reached. I have my session limit to 1500, Firefox should not be using 1500 sessions.

Any ideas?

Thanks

When opening Firefox, the first few tabs work fine. But once i start to open too many, they begin to just time out until i restart my PC. I have looked on my router and it is saying the session limit for my PC's IP is being exceeded. Hence, once ive opened a few tabs on Firefox, no browser or internet connection can work as the session limit has been reached. I have my session limit to 1500, Firefox should not be using 1500 sessions. Any ideas? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.