Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing Firefox on 2 laptops

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to sync Firefox on my old laptop with my new laptop, but when I select Sync another device the only option is to sync a phone or tablet. How do I sync my other laptop?

I want to sync Firefox on my old laptop with my new laptop, but when I select Sync another device the only option is to sync a phone or tablet. How do I sync my other laptop?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can connect any device to Sync by using the email address and password. This is possible to connect a desktop device or laptop, but can also be used as an alternative to connect a mobile device.

Hữu ích?

more options

I took the steps of the first link but was only offered sync phone or tablet. See attached screenshot. I need to sync another laptop.

Hữu ích?

more options

That is because you are trying to pair a device, pairing is only possible with a mobile device, for a desktop device you need to login to the Sync account on that other device.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.