Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cursor focus goes to address bar, instead of search box, when opening a firefox window - started after 105.0 update.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MrSensible

more options

See abstract. Updated to Firefox V105.0 today, and now the cursor starts in the address bar, instead of the search box middle of the page. I have tried that "about:config handoff" fix and it doesn't work for me. I think this is about the third or fourth time we have lost the "cursor starts off in the search box" functionality in the last few years, after a Firefox update. Can you code writers leave it in the search box? Please?

See abstract. Updated to Firefox V105.0 today, and now the cursor starts in the address bar, instead of the search box middle of the page. I have tried that "about:config handoff" fix and it doesn't work for me. I think this is about the third or fourth time we have lost the "cursor starts off in the search box" functionality in the last few years, after a Firefox update. Can you code writers leave it in the search box? Please?

Giải pháp được chọn

I searched for similar problems, before entering my question, but only found old reports, the last time this happened.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

MrSensible said

See abstract. Updated to Firefox V105.0 today, and now the cursor starts in the address bar, instead of the search box middle of the page. I have tried that "about:config handoff" fix and it doesn't work for me. I think this is about the third or fourth time we have lost the "cursor starts off in the search box" functionality in the last few years, after a Firefox update. Can you code writers leave it in the search box? Please?

p.s. The workaround is back off to the prior Firefox version 104.0.2? The cursor does start in the search box on the prior version.

Hữu ích?

more options

See the bug report and another thread where the issue is canvassed. It's to be fixed early in October.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1784692#c18 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1390064

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I searched for similar problems, before entering my question, but only found old reports, the last time this happened.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.