Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Question about the roadmap for Firefox 32 bit: How long will Firefox 32 bit be supported?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bzam

more options

How long will Firefox 32 bit be supported? Or when does the support end?

(By the way: Why is Firefox still supported in 32 bit?)

How long will Firefox 32 bit be supported? Or when does the support end? (By the way: Why is Firefox still supported in 32 bit?)

Giải pháp được chọn

Hi, we still have circa ~17.5% users on 32bit systems. The end of support isn't yet under consideration.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, we still have circa ~17.5% users on 32bit systems. The end of support isn't yet under consideration.

Hữu ích?

more options

thank you for the reply

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.