Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio/video will not load/play

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I can play videos and audios on another browser or files stored on my computer, but just now I cannot on Firefox. I saw the FAQ explanation about Windows 7, but I have been using Firefox for years including just hours ago using Windows 7. Why would this happen right now? Did some new version just get installed? If so, can I return to the prior version and turn off the automatic update?

Thanks, Phil

I can play videos and audios on another browser or files stored on my computer, but just now I cannot on Firefox. I saw the FAQ explanation about Windows 7, but I have been using Firefox for years including just hours ago using Windows 7. Why would this happen right now? Did some new version just get installed? If so, can I return to the prior version and turn off the automatic update? Thanks, Phil

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread further to your post at:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1389582