Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A black background when I click on the menu bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello Firefox, How do I change the background color from black to white when I click on the menu bar?

Hello Firefox, How do I change the background color from black to white when I click on the menu bar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello. There's a recent discussion in the thread linked below. You may need to change the theme you are using, otherwise there is a preference in about:config.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1385541