Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printer

 • 2 trả lời
 • 4 gặp vấn đề này
 • 68 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi gamblergus

more options

can't print from my Firefox browser like i always did with my HP officejet printer, even though I can print from Google Chrome. Can you help?

can't print from my Firefox browser like i always did with my HP officejet printer, even though I can print from Google Chrome. Can you help?

Giải pháp được chọn

Thank you for your response. I just figured out the problem,somehow my printer destination was changed. And as always I appreciate you taking time to help

                                        Jeff
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you show us what Firefox can see for printers? see screenshot Also, a screenshot of device and printers would be nice.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for your response. I just figured out the problem,somehow my printer destination was changed. And as always I appreciate you taking time to help

                                        Jeff

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.