Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opt-Out

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have been able to Opt-Out of my personal information with Google but, I still have an issue with Firefox.

When a search is opened I get the following site with my address information listed: USA People Search.

I keep getting the run-around with that website.

What can Firefox do to remove that information?

Thank you, Marty

I have been able to Opt-Out of my personal information with Google but, I still have an issue with Firefox. When a search is opened I get the following site with my address information listed: USA People Search. I keep getting the run-around with that website. What can Firefox do to remove that information? Thank you, Marty

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

FireFox doesn't do such listing that is the site that has that information. You need to contact their support to address such issues. Firefox has nothing to do with USA people search.

Hữu ích?

more options

There is an extension called Block Site. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/block-website/ You could instead use an extension like uBlock Origin or block cookies from the site. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.