Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cloud tabs for Firefox lost

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
more options

Hello. A lost my portable firefox. There were a lot of of opened tabs, and they was synced to cloud at my mozilla account. How to open all cloud tabs at once time (not one by one) at new instance of firefox after authentification? Please advice, thank you. Maybe I can export all this tabs to html list? Best regards, Denis

Hello. A lost my portable firefox. There were a lot of of opened tabs, and they was synced to cloud at my mozilla account. How to open all cloud tabs at once time (not one by one) at new instance of firefox after authentification? Please advice, thank you. Maybe I can export all this tabs to html list? Best regards, Denis

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.