Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need help to uninstall Firefox. Thank You!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

I want to uninstall Firefox and need assistance doing that. Thank You for your help!

Bernice Waldron [phone# removed from public]

I want to uninstall Firefox and need assistance doing that. Thank You for your help! Bernice Waldron [phone# removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See this support article: Uninstall Firefox from your computer

If you need more help please reply here and tell us what problems you are having. I don't use Windows 10 (or Windows 11) but hopefully another contributor will answer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.