Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the downloads pop up that appears next to downloads icon?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

I recently closed and re-opened Firefox to refresh it. Now, when I download an attachment from Gmail, a pop up appears next to my downloads icon. How do I turn that off?

I recently closed and re-opened Firefox to refresh it. Now, when I download an attachment from Gmail, a pop up appears next to my downloads icon. How do I turn that off?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I didn't realize I could right-click on the icon. It looks like, if I uncheck "Show Panel When Download Begins", it stops doing what I was trying to get it to stop doing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi KT, I simply dragged the Download button back into the Customize palette. I use the Library button -> Downloads instead.

Customize Firefox controls, buttons and toolbars https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

more options

Giải pháp được chọn

I didn't realize I could right-click on the icon. It looks like, if I uncheck "Show Panel When Download Begins", it stops doing what I was trying to get it to stop doing.