Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ad blocker

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

How do I check if I have an ad blocker installed? How to unable it?

How do I check if I have an ad blocker installed? How to unable it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

By default FireFox doesn't have any Addon adblockers. You either have to go to FireFox Addons to find out to install or 3rd party software doing the blocking. Look at your Extension settings when clicking on the 3 bars and click Addons/Themes section to find if any is installed.