Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

File types

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has assigned my .cpp files as type "Git", but .cpp files should be type "Visual Studio 2019". How do I change the type "Git" to "Visual Studio 2019" for .cpp files, so when I want to save or open a .cpp file the Firefox Applications matrix assigns .cpp files to Visual Studio 2019?

Firefox has assigned my .cpp files as type "Git", but .cpp files should be type "Visual Studio 2019". How do I change the type "Git" to "Visual Studio 2019" for .cpp files, so when I want to save or open a .cpp file the Firefox Applications matrix assigns .cpp files to Visual Studio 2019?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox doesn't change file type. Only the user can make that change happen. Otherwise the save file in VC will name the correct file.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.