Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove customise toolbar?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can i remove the customise toolbar that appears when you right click on the three lines on the top right.

How can i remove the customise toolbar that appears when you right click on the three lines on the top right.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

My default for 101.0.1 doesn't show that by default. So what css did you use to change that.

Hữu ích?

more options

I think Customize always appears on the right-click context menu for toolbar buttons. Why is it a problem?

Firefox does not have a built-in method to edit menus. You can use the unofficial, community-supported approach of creating style rules in a userChrome.css file if needed.

Hữu ích?

more options

Dropa said

My default for 101.0.1 doesn't show that by default. So what css did you use to change that.

I used no css to change it, it just shows it

Hữu ích?

more options

Note that "Customize Toolbar.." appears in a lot of menus, so you would have to use CSS code that hides them in all cases you are concerned about. Some include the "View -> Toolbars" menu and "More tools" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.