Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

LastPass extention not working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I use LastPass to manage my passwords. It has worked well with Firefox on a Dell running Windows 10 for several years. For the past week or two the LastPass icon is black meaning not logged in. I enter my email and masterpassword and I see a vault with a spinning wheel for about 30 seconds and then the icon goes black again. No error message. If I click on the icon it shows I need to log in.

I've tried reinstalling the extension but the problem persists.

LastPass works fine for me on the same computer using Chrome for Windows. It also works with no issues when using Safari and Firefox on my Apple Macbook.

I use LastPass to manage my passwords. It has worked well with Firefox on a Dell running Windows 10 for several years. For the past week or two the LastPass icon is black meaning not logged in. I enter my email and masterpassword and I see a vault with a spinning wheel for about 30 seconds and then the icon goes black again. No error message. If I click on the icon it shows I need to log in. I've tried reinstalling the extension but the problem persists. LastPass works fine for me on the same computer using Chrome for Windows. It also works with no issues when using Safari and Firefox on my Apple Macbook.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If all others Addon work but not LP then it's a LP issue to resolve why it not working in FireFox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.