Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture-in-picture stays in full screen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox and my computer, but I keep getting the same problem. Not just in YouTube either, also on other websites.

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox and my computer, but I keep getting the same problem. Not just in YouTube either, also on other websites.

Giải pháp được chọn

Can you open its system menu via "Alt+Space" ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Can you open its system menu via "Alt+Space" ?