Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Export my personal about:config changes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi td540

more options

I've got about 10 bookmarks with links to support pages each about adjusting specific about:config setting to my needs. My job also requires me to change systems lots of times, from Mac to windows to Linux. Is there an easy way I can save my personal about:config changes to a file for easy import on other systems?

Thanks

I've got about 10 bookmarks with links to support pages each about adjusting specific about:config setting to my needs. My job also requires me to change systems lots of times, from Mac to windows to Linux. Is there an easy way I can save my personal about:config changes to a file for easy import on other systems? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn