Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

amking a short cut of the wed adress on th desktop

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bill Mitchell

more options

hi, does any one know how to make a short cut for the web on windows desktop. As chrome and Microsoft edge do?


edit: added a space before 'As' to remove unintentional link.

hi, does any one know how to make a short cut for the web on windows desktop. As chrome and Microsoft edge do? edit: added a space before 'As' to remove unintentional link.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Load the website/page in the browser. Mouse to the address box. Hold down the left button on the symbol (not the shield) and move it to the desktop. Then let the button go.

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

For me, this problem started today (auto update to Firefox for Windows v102.0) and appears to have this issue for websites/addresses that do not end with .html or .htm.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.