Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Google Ad Services is interfering with my websurfing

more options

I seem to have gotten something called Google Ad Services. It frequently interferes with my getting to websites and I cannot find how to block it or remove it. HELP!

I seem to have gotten something called Google Ad Services. It frequently interferes with my getting to websites and I cannot find how to block it or remove it. HELP!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It is not ads, it appears in my browser search bar (firefox) when I try and go to many sites and just seems to hang up my ability to get to the site.

more options

For anyone following this question, the continuation is in a second thread: https://support.mozilla.org/questions/1372273