Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi next

more options

Buongiorno, ho aggiornato firefox alla versione 98.0 e ho notato che i file PDF o in altro formato, vanno direttamente nei download anche se scelgo l'opzione "apri con" e non "salva". Questo mi crea nella cartella download un elenco di file che non mi servono. Come posso fare per tornare alla modalità precedente in cui con l'opzione "apri con" mi apriva solo il file senza scaricarlo? Grazie.

Buongiorno, ho aggiornato firefox alla versione 98.0 e ho notato che i file PDF o in altro formato, vanno direttamente nei download anche se scelgo l'opzione "apri con" e non "salva". Questo mi crea nella cartella download un elenco di file che non mi servono. Come posso fare per tornare alla modalità precedente in cui con l'opzione "apri con" mi apriva solo il file senza scaricarlo? Grazie.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Per tornare alla vecchia modalità puoi seguire questa procedura: https://forum.mozillaitalia.org/index.php?topic=76902.0;topicseen#msg533186