Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I allow cookies on firefox

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 121 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do i allow cookies on Firefox

How do i allow cookies on Firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a change in Firefox 96 related to cookies and insecure sites.

See also:

As a workaround for now you can modify this pref on the about:config page to revert this change.

  • about:config => network.cookie.sameSite.laxByDefault = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also: