Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox claims my account was disconnected. That was not done by me. Comcast lost my accounts at the beginning of the 2021.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox claims my account (*****@comcast.net) was disconnected. This was not done by me. At the beginning of 2021, Comcast lost my email accounts, and I have not been able to retrieve them. I called Comcast, and they found 3,000 of my emails, but I am still not able to retrieve them. Comcast says my email accounts have not been disconnected.

Được chỉnh sửa bởi gailfernk vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.