Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wy can't we get Chrome extensions? And why did you take off chrome store foxified?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I need Ultra surf but I can't find it on the add-on website but Google Chrome has it. Why?

I need Ultra surf but I can't find it on the add-on website but Google Chrome has it. Why?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

It sounds like the independent developer of that add-on has not yet made it available for Firefox. Hopefully they will look to do this soon.