Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change forefox startup position

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I change the browsers startup position? OS12.0.1 I want it completely left and up.

Thanks

Giải pháp được chọn

Note that on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When you close the browser, it should remember where the window was. The next time the browser starts, it should appear in the same spot.

Is this not happening? Does it always open in the same place? different places?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Note that on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.