Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

11/19/2021 lost passwords and all bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amelia

more options

The new version of Mozilla Firefox that auto installed this morning has not migrated my logins or bookmarks. I see the old Firefox folder on my desktop, but don't know how to get the old data into the new Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Please see Recovering important data from an old profile for information on which files to transfer from the Old Firefox Data folder to your new root folder (found at about:profiles by clicking on open under root directory of your current profile.)