Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Updates

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My personal computer in 'About Firefox" now shows the message 'Updates disabled by your systems administrator'. It's my machine; I'm the administrator but it won't allow me to update Firefox. Current Version 92.01 running on Windows 7 (64-bit)

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

There is no organization. This is my personal computer at home.

Hữu ích?

more options

Check the links anyway.

Hữu ích?

more options

I'm 71 yo non-technical person. I don't understand what the links mean. Can you dumb down the instructions to a 6yo level so I can follow them step by step? Thanks

Hữu ích?

more options

You can check the about:policies page (63+) to see if policies are active and if errors are reported.

You can open "about:" pages via the location/address bar
this "about:" protocol is used to access special pages


You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\

All changes that you make in the registry editor are applied instantly, there is no UNDO possible. You can export key(s) in the registry editor before making changes. If you're not comfortable with editing the Windows registry then best is to skip editing registry keys.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.