Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

menu options

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have had to re-install my o/s (win10) and reload all the applications. Effectively a virgin install. I have no options/preferences in the menu selection. In settings I can restore tabs that were open when I close Firefox but no option to open specific pages or use current pages.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

According to your screenshot, you've opened the General pane. These options, you're talking about, are in the Home pane.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

This process does indeed reset Firefox but that didn't resolve my problem. It just lost all the tabs I had open. My issue is that I am unable to set specific pages or 'use current pages'. That part has simply disappeared,

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

According to your screenshot, you've opened the General pane. These options, you're talking about, are in the Home pane.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.