Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

allowed cemera on http://abmgrsbyapp.health.rajasthan.gov.in

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

i try but not add website not search

                please quit this problam
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

Is it possible to explain your problem a bit better so that I can assist you better.

Please have a look at the following link:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/helping-crashes

Kind regards,

Bithiah

Được chỉnh sửa bởi Bithiah vào

Hữu ích?

more options

You can use the checkboxes on the "Tools -> Page Info -> Permissions" page to allow the camera.

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.