Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks list

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cedricvonfelten

more options

Hello !

In the previous versions of firefox, I could split the navigator screen in two parts: the entire list of my bookmarks on left side, opn mu current navigation on the right. But with current versions, I can only have that list in a separate window, forcing me to clik on preferences, and select the "manage bookmarks" option in order to get my bookmarks library. I don't find this alternative very handy and I conseder it mostly as a painpoint.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

cedricvonfelten said

Hello ! In the previous versions of firefox, I could split the navigator screen in two parts: the entire list of my bookmarks on left side, and my current navigation on the right. But with current versions, I can only have that list in a separate window, forcing me to clik on preferences, and select the "manage bookmarks" option in order to get my bookmarks library. I don't find this alternative very handy and I conseder it mostly as a painpoint.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.