Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Other bookmarks / For quick access - below my search line

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mac291

more options

Is there any way to remove the 'line' under my uppermost search line/box that refers to 'For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar' (on the left) and Other bookmarks (on the right)? It just takes up more space. I use the Menu bar, and can access it from 'Bookmarks'.

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Ahh, beautiful.

Thank you TyDraniu.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.