Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio issue

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

why microsoft teams audio does not support in firefox ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please click the link below to know how to join a Teams meeting on an unsupported browser:

https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-on-an-unsupported-browser-daafdd3c-ac7a-4855-871b-9113bad15907

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

In order to join a Teams meeting through FF please visit:

https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-on-an-unsupported-browser-daafdd3c-ac7a-4855-871b-9113bad15907

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.