Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarked Sites "Star" and Downloads Color Change V90.0

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Homer712

more options

Update installed taking Firefox to V90.0, and the colors of the bookmarked sites changed from blue to red, as well the downloads changed from blue to red. Not a big deal but I find the red a bit too bright. How do I change these back to blue? Thank you.

Giải pháp được chọn

Are you possibly using a red accent color in Windows as Firefox may take some colors from Windows ?

#star-button[starred] {
	fill-opacity: 1;
	fill: var(--toolbarbutton-icon-fill-attention);
}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

This is unexpected. Everything is blue/white for me.

Hữu ích?

more options

Thought I'd add a graphic to show the "red" bookmark star. When downloading, the animation of the download is also "red." Again, not an issue, just curious.

Được chỉnh sửa bởi Homer712 vào

Hữu ích?

more options

Possibly a result of this change?

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1710082

https://phabricator.services.mozilla.com/D114602

"Make --toolbarbutton-icon-fill-attention the native accent color in High Contrast mode on Windows."

Mine is still blue, but I don't use High Contrast mode, so I guess that's expected.

Hữu ích?

more options

Also, if you want to change the icon colour back, you can do so with the Firefox Color extension. The relevant option is "Icons Attention" under "Advanced Colors".

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you possibly using a red accent color in Windows as Firefox may take some colors from Windows ?

#star-button[starred] {
	fill-opacity: 1;
	fill: var(--toolbarbutton-icon-fill-attention);
}

Hữu ích?

more options

I didn't have "High Contrast" set, but I did have the "Accent" color set to red. Setting it back to the Windows default made the bookmarked sites "star" and the downloads animation both go back to the blue they were prior to the V90.0 update. Strange it never happened with any other Firefox update, but at least I now know how to change it back if I want to. Thanks to everyone. Marking as solved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.