Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla vpn

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 777 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do you access Mozilla VPN after you have logged into firefox account - it only shows how to download and I have already downloaded it. I simply want to turn on the VPN and select the location but no instructions are available for this or at least the instructions are not clear.

How do you access Mozilla VPN after you have logged into firefox account - it only shows how to download and I have already downloaded it. I simply want to turn on the VPN and select the location but no instructions are available for this or at least the instructions are not clear.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options