Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not load pages unless I enter address bar and hit enter. Then all new tabs will oad the pages.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi biggestmexi

more options

Hello,

  I have been having an issue for the past couple of days. If i "Open in New Tab" pages, they will open to the tab, look like they are loading in the title bar, but going to the tab it will not load. I can open a bunch of tabs in from the home page of Firefox and they will all do the same thing. Then when I go to one page I will enter into the address bar with the address of the page already in, (from Opening in New Tab) and then hit Enter, then all the pages will load.

This is the firs time I ever have had a real issue with firefox.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

biggestmexi said

Hello, I have been having an issue for the past couple of days. If i "Open in New Tab" pages, they will open to the tab, look like they are loading in the title bar, but going to the tab it will not load. I can open a bunch of tabs in from the home page of Firefox and they will all do the same thing. Then when I go to one page I will enter into the address bar with the address of the page already in, (from Opening in New Tab) and then hit Enter, then all the pages will load. This is the firs time I ever have had a real issue with firefox. Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.