Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

permissions

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Have a website I accidentally gave permissions to, is redirecting one web page and need to fix. Have deleted permissions however they come back. Am running Windows 10 and FireFox 89.0 (redirecting https://videologomotion.com to https://100dollarsmadedaily.com/)

Have a website I accidentally gave permissions to, is redirecting one web page and need to fix. Have deleted permissions however they come back. Am running Windows 10 and FireFox 89.0 (redirecting https://videologomotion.com to https://100dollarsmadedaily.com/)